Zdeněk Jemelík, Druhý den procesu Nagyová-Babiš

Druhý den procesu s Janou Nagyovou a Andrejem Babišem probíhal ve vnější atmosféře snah o mimosoudní dehonestaci Andreje Babiše. Tuží se nejen mainstreamová media, ale i „lidová tvořivost“ Sama justice na tom nenese vinu. Na společenských sítích se vynořila „zaručená“ zpráva, že během prvního dne procesu se předseda senátu Jan Šott vyjádřil velmi nezdvořile o úrovni mluvního výkonu obž. Andreje Babiše. Mělo to pana obžalovaného zesměšnit, ale ve skutečnosti se nic takového nestalo. Předseda senátu se chová k panu obžalovanému s profesionální zdvořilostí stejně jako všichni členové senátu. Ostatně Andrej Babiš se v žádném případě neprojevil během hlavního líčení tak, aby si případně vysloužil nějakou výtku tohoto druhu.

13.09.2022 | Zdeněk Jemelík

Přes televizi, noviny a internetové zpravodajství se šíří zmatečné informace a nesmysly. Například se objevilo tvrzení, že se Babišovi obhájci domnívají, že Andrej Babiš je stále pod ochranou poslanecké imunity, neboť Poslanecká sněmovna jej vydala pro úplně jiné řízení. Obhájci si ale nic takového nemyslí. Ve skutečnosti řeč jde o tom, že státní zastupitelství požádalo o jeho vydání s popisem skutku, pro který jej chtělo stíhat. Při psaní obžaloby státní zástupce Jaroslav Šaroch se v nějakých detailech odchýlil od původního vymezení skutku. Pokud by se soud v rozsudku odchýlil od žádosti o jeho vydání, mohlo by to mít za následek zádrhel v řízení o opravných prostředcích. Nemění to nic na tom, že Poslanecká sněmovna vydala Andreje Babiše ke stíhání v řízení, jež vyústilo v tento proces a obhájci to samozřejmě vědí.

Objevily se novinové titulky, podle nichž Andreji Babišovi hrozí nová obžaloba. Ve skutečnosti se jedná o mylný výklad upozornění pana obžalovaného předsedou senátu, že na základě dokazování před soudem může dojit ke změně právní kvalifikace žalovaného skutku. Změna by samozřejmě proběhla bez podání nové obžaloby v rámci tohoto řízení. Soud smí takovou změnu provést za předpokladu, že obžalovaného na možnost upozorní na začátku projednávání obžaloby. Změna trestní sazby by v tomto případě byla malá.

Narazil jsem na mínění, že velká délka tohoto řízení je výsledkem jeho brzdění Andrejem Babišem. Jeho nositelé zapomněli, že při každé změně poslanecké sněmovny se řízení přerušovalo až do nového vyřízení žádosti o vydání poslance Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Také se zapomíná, že vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová v rámci dohledové činnosti několikrát vyjádřila nespokojenost s liknavým postupem řízení.

To vše má vliv na intenzitu úkorného vnímání trestního stíhání Andrejem Babišem. Odtud pramení jeho ustavičné stížnosti na zpolitizování procesu.

Do atmosféry v soudní síni výše uvedené patologické úkazy nedolehly. Druhý den procesu byl převážně nevzrušivý. V dopolední části předseda senátu přečetl zápisy z výslechů sedmi svědků v přípravném řízení, jejichž výslech před soudcem žalobce nepovažoval za potřebný. Hlasité čtení protokolů je namáhavá, otravná činnost, ale požadavkům zákona je třeba učinit zadost. Předsedu senátu nikdo v nudné činnosti nevyrušoval. Žádný z obhájců či obžalovaných nevyužil práva vyzvat soud, aby svědka předvolal k výslechu v soudní síni. Výpovědi byly obsahově nevýznamné, v žádném případě obžalovaným neškodily. Obž. Jana Nagyová využila práva vyjádřit se, aby vyslovila spokojenost s potvrzením její neviny.

Neklidnější byla odpolední část jednání, vyhrazená výslechům znalců, dodaných žalobcem. Znalci mají být nestranní. V praxi se ale stává, že se aspoň trochu řídí zásadou „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Před soud nejdříve předstoupil Aleš Čulík, znalec v oboru písmoznalectví, který měl posoudit pravost podpisu Andreje Babiše ml. na listině s potvrzením o převzetí akcií společnosti Farma Čapí hnízdo. Víme z médií, že se opakovaně vyjádřil před novináři i v přípravném řízení, že nebyl akcionářem, akcie nepřevzal. Znalec pravost podpisu pouze zpochybnil: uvedl, že neměl dost materiálu, aby mohl rozhodnout s jistotou. Zjistil, že poněkud připomíná podpis pana obžalovaného Andreje Babiše, ale rovněž nejistě. Státní zástupce a zejména předseda senátu jej přímo grilovali otázkami. Ale jistějšího vyjádření se nedomohli. Senát, obžalovaní a obhájci se otázek zdrželi. Obhájce Andreje Babiše Michael Bartončík ve vyjádření k důkazu zdůraznil rozpačitost znalcova stanoviska. Za 30 minut bylo vyřízeno.

Následoval ekonom Vítězslav Hálek ze společnosti Česká znalecká. Jeho úkolem bylo zhodnotit, zda společnost Farma Čapí hnízdo byla v období zužitkování dotace, tedy v letech 2008-2013, způsobilá samostatné existence bez podpory holdingu Agrofert. Své vystoupení uvedl impozantně rozdáváním různých tabulek a jiných písemností celému senátu, žalobci, obžalovaným a obhájcům. A vyjádřil se v tom smyslu, že nebýt fakturace za reklamní činnosti pro Agrofert by firma neměla prostředky pro zajištění svého provozu.

Žalobce z počátku neměl otázku, s jednou přišel až později. Několik otázek položil předseda senátu. Odpovědi byly velmi obsáhlé a stále směřující k potvrzení závislosti Farmy Čapí hnízdo na holdingu Agrofert. Čelil pak několika otázkám obhájce Michaela Bartončíka a jedné Josefa Bartončíka (obhájce obž. Jany Nagyové). Pak následovala odmítavá vyjádření obž. Jany Nagyové, Josefa Bartončíka a Michaela Bartončíka. Došlo při nich i na obecné záporné poznatky o znalci. Po nich se ujal slova rozhněvaný Andrej Babiš, který plných 12 min. haněl znalce a jeho dílo upozorněním, že se jedná o objednaný, účelový posudek, podporující obžalobu, postavený na nesmyslných argumentech. Vyjadřoval se nelichotivě o práci vyšetřovatele. Padala slova jako „skandální“, „absurdní“ aj. Vyvolal polemiku mezi předsedou senátu, žalobcem a Michaelem Bartončíkem, do které nakonec rovněž krátce zasáhl.

==================================================================================

Již vyšla „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz nebo info@iolympia.cz