Petice za propuštění Shahrama Abdulla Zadeha

Poslanecká sněmovna PČR
Petiční výbor
Sněmovní 4
118 26 Praha 1


Věc: č.j. Cham16/17/PSP01Petice                                    Praha 12. prosince 2017


Petice za zastavení týrání obž. Shahrama Abdullaha Zadeha nadužíváním vazby


Vážené dámy a pánové,


obracíme se na Vás s žádostí, abyste využili svých kontrolních pravomocí a navázali na činnost svých předchůdců, kteří se na společných zasedáních Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS zabývali nezákonnými postupy PČR a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v přípravném řízení trestním proti obv.MUDr. Shahramu Abdullahu Zadehovi, občanu ČR íránské národnosti. Jejich jednání vyústilo do usnesení č. 33 a 34 a v této souvislosti pan ministr spravedlnosti přislíbil vyvození důsledků (na okraj: odpovědný dozorový státní zástupce JUDr. Michal Galát byl potrestán pouze písemnou výtkou).

 

Svoboda pro chráněnce Chamurappi z.s.

os

Dne 21.února 2018 přijal Okresní soud v Třebíči záruku spolku CHAMURAPPI z.s za ods. Jakuba Juřenu a propustil jej na svobodu. Je to první záruka od založení, kterou jsme soudu nabídli.

 
Usnesení je ke stažení v příloze.

Poznámky spolku Chamurappi z.s. k rozpracovanému konceptu nového trestního řádu

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík.

P.O.Box 53,158 80 Praha 5

ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89138

www.chamurappi.eu

 

Vážený pán
JUDr. Robert Pelikán PhD.
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2

 

Věc: č.j.Cham024/18/ MSp01TrR01 Praha 9.3.2018

Poznámky spolku Chamurappi z.s. k rozpracovanému konceptu nového trestního řádu

 

Členové spolku Chamurappi z.s. se seznámili s textem rozpracovaného návrhu nového trestního řádu, uveřejněným na https://tpp.justice.cz a tímto seznamujeme jeho autory s našimi poznámkami.

Zpráva pro veřejnost

Okresní soud v Pardubicích rozhodl dne 6.6.2018 při veřejném zasedání v soudní síni věznice o podmíněném propuštění na svobodu po odpykání ½ trestu 20letého ods. J.E., podporovaného nabídkou společenské záruky spolku Chamurappi z.s.

Pan odsouzený se během výkonu trestu vyučil a před koncem měsíce se ještě vrátí do věznice za účelem složení ústní části závěrečné zkoušky.

Přejeme mu mnoho štěstí na nové části životní dráhy.

Zdeněk Jemelík

předseda spolku Chamurappi z.s.

Stanovisko spolku Chamurappi z.s. ze dne 12.6.2018 k dovolání nejvyššího státního zástupce v neprospěch Ing.Aleny Vitáskové

Spolek Chamurappi z.s. převzal od listopadu r.2017 se souhlasem obou obžalovaných sledování kauzy Ing. Aleny Vitáskové a Ing. Michaely Schneidrové, které od r.2013 až do té doby prováděl Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun.

S úlevou jsme vzali na vědomí zproštění Ing. Aleny Vitáskové rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018 a podporujeme úsilí Ing. Michaely Schneidrové o nápravu justičního přehmatu vůči ní cestou mimořádných opravných prostředků.

Bohužel jsme se museli seznámit také s dovoláním, kterým v neprospěch Ing. Aleny Vitáskové napadl nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018. Orgány činné v trestním řízení se zapojily do jejího pronásledování v březnu r.2013. Nepravomocného rozsudku s trestem 8,5 odnětí svobody se dočkala 22.2.2016 a na rozhodnutí odvolacího soudu pak v nejistotě čekala až do 17.1.2018. Dlouholeté pronásledování se podepsalo na jejím zdravotním stavu. Vyhoví-li Nejvyšší soud ČR požadavku nejvyššího státního zástupce na vrácení věci k novému projednání Vrchnímu soudu v Olomouci, může to být začátkem dalšího kolotoče soudních rozhodnutí, který může trvat i několik let. Takové zacházení s ní nemá se spravedlností nic společného.