Novotní & spol.

Novotni & spol. - Úvod

Koliba

U Krajského soudu Brno – pobočka Zlín probíhá před senátem JUDr. Radomíra Koudely pod sp.zn. 61 T 5/2017 kuriózní kauza. Střetli se v ní jako protivníci bývalý společníci ve firmě, oceněné na 1 mlrd. Kč, a to Pavel Buráň jako poškozený a Jaroslav Novotný jako hlavní obžalovaný, s ním jeho manželka, dva občané Slovenské republiky a Rus s povolením k trvalému pobytu ve Slovenské republice.

Pavel Buráň pokračuje v podnikání. Je významným investorem a zaměstnavatelem nejméně dvou manželek vlivných mužů. Manželé Novotní jsou vysokoškolští pedagogičtí pracovníci.

Rozsudek KS Brno - pobočka Zlín z 29.3.2018

Svorníkem konstrukce obvinění je nepravdivé trvzení, že ods. PhDr. Jaroslav Novotný uložil do paměti počítače dopis, jímž Pavel Buráň nabízel urovnání sporu, dříve, než mu jej pošta doručila.