Sledované kauzy

Rozsudek KS Brno - pobočka Zlín z 29.3.2018

Svorníkem konstrukce obvinění je nepravdivé trvzení, že ods. PhDr. Jaroslav Novotný uložil do paměti počítače dopis, jímž Pavel Buráň nabízel urovnání sporu, dříve, než mu jej pošta doručila. 

Zdeněk Jemelík, Ústavní soud ke kauze Shahrama Zadeha

Dne 4. května 2018 vyhlásil Ústavní soud ústavní nález z 24. dubna 2018 k ústavní stížnosti obž. Shahrama Abdullaha Zadeha, která je od r.2014 v pořadí již sedmá, vztahující se k uvalení vazby na něj. Ústavní soud ji zčásti zamítl, zčásti odmítl. Jeho rozhodnutí nevyvolalo senzaci, novinářské zprávy o jednání byly vesměs věcné. Novináři ale nevěnovali pozornost upozornění soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové, že soud se nezabýval důvody trestního stíhání stěžovatele ba ani věcnými důvody vazebního rozhodnutí, neboť stížnost se týkala pouze procesních záležitostí. To je informace velmi důležitá pro občany, kteří nemají zájem zabývat se právními zákruty rozhodnutí, nicméně zprávě přizpůsobují své postoje ke kauze a obžalovanému.

Nevyhovění ústavní stížnosti není důvodem ke škodolibosti: vyhovění by nejspíš nemělo za následek okamžité propuštění na svobodu.

Zdeněk Jemelík, Kauza Zadeh: Nová obžaloba - část 11

Pokračování hlavního líčení v trestní věci obž. Shahrama Abdullaha Zadeha (dále jen SAZ) & spol. u senátu Městského soudu v Brně předsedy Michala Kabelíka ve dnech 2. a 3. května 2018 bylo zasvěceno přehrávání odposlechů a čtení listinných důkazů. Je to dění nepříliš zábavné, které účastníci částečně přežívají souběžným využitím času k jiným činnostem: k psaní na notebooku, šeptanými rozhovory se sousedy, podřimováním nebo i flirtováním.

Na začátku jednání z obžalovaných byli přítomni pouze SAZ a „právník Ondra“- Ondřej Kučera. SAZ ale požádal o povolení neúčasti a následujícího dne se již nezúčastnil ani jeho spoluobžalovaný a také houf advokátů se zmenšil. Nicméně SAZ před návratem do cely pronesl prohlášení, v němž si trpce stěžoval na příkoří, jichž se mu ze strany soudu dostává.

Vrchní soud v Olomouci - protokol z veřejného zasedání 17.1.2018 ve věci č.j. 5 To 56/2016

Dne 17.1.2018 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání odsouzených proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2016 č.j.5 To 56/2016.

Protokol ke stažení je v příloze.

Dne 17. ledna 2018 nic neskončilo, boj pokračuje

Případ, známý veřejnosti jako „kauza Vitásková“ skončil pravomocným rozsudkem odvolacího Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17.ledna 2018 jen zdánlivě. Vypukl kvůli tomu, že Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) vydal o silvestrovské noci r.2010 licence fotovoltaickým elektrárnám společností Saša Sun s.r.o. a Zdenek Sun s.r.o. vlastněných rodinným klanem „slováckého miliardáře“ Zdenka Zemka. Dle názorů orgánů činných v trestním řízení se skupina zúčastněných osob na straně vlastníků elektráren a ERÚ dopustila trestného jednání. Všichni se pak dostali před senát předsedy Aleše Novotného Krajského soudu v Brně, který je 22.února 2016 odsoudil k vysokým trestům. Z devíti obžalovaných se u Vrchního soudu v Olomouci domohla zproštění právě jen Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ, původně bez důkazů odsouzená k trestu odnětí svobody v trvání 8,5 roku.

MS

Ukřivděná oběť justice

Pocit křivdy může oprávněně hryzat Michaelu Schneidrovou, bývalou ředitelku licenčního odboru ERÚ, která před příchodem do ERÚ pracovala pro Alenu Vitáskovou jako pro podnikatelku.

s

Údajné provinění Michaely Schneidrové

Obžalovaní se shodují v názoru, že elektrárny společností Saša Sun s.r.o. a Zdenek Sun s.r.o. byly skvadře býv. předsedy ERÚ Josefa Fiřta od počátku solí v očích. Jejich nevole se projevovala i po jeho odchodu v činech jeho „pozůstalých“. Místopředseda sekce legislativně právní Antonín Panák podal na policii trestní oznámení a Jaroslav Vítek připravil rozhodnutí o povolení obnovy licenčního řízení, která mohla vyústit v odebrání licencí. Konečný úspěch jeho úsilí by způsobil vlastníkům elektráren tak velké finanční škody, že by patrně skončili v insolvenci. Zdá se ostatně, že to byl účel této hry. Jenže vedoucí úředníci ERÚ předvídali, že poškození vlastníci by kladli odpor, došlo by k soudům a arbitrážím, které by pro ERÚ nemusely dopadnout dobře. Proto se nenašel nikdo, kdo by Vítkova rozhodnutí vydal.

Trestně stíhaná

Výše uvedené rozpory v hodnocení podmínek pro vydání licencí mezi Michaelou Schneidrovou na straně jedné a správními soudy a orgány činnými v trestním řízení na straně druhé jsou pouze rozdíly v právních názorech, o nichž lze diskutovat. Nejsou ale samy o sobě opodstatněním kriminalizace Michaely Schneidrové.

Jednání se stává trestným činem teprve tehdy, když vedle skutkové podstaty je prokazatelná subjektivní stránka : tj. motiv, úmysl a ztotožnění pachatele se způsobením škody.

Svérázné zacházení s obviněnou

Orgány činné v trestním řízení zacházely s Michaelou Schneidrovou ostudně. Policie ji zadržela na pracovišti a před zraky spolupracovníků, vykázaných z kanceláří na chodbu, ji vyvedli spoutanou v „medvědech“, které policisté museli přizpůsobit její drobné postavě. Byla to nesmyslná, svévolná surovost na bezbranné ženě. Státní zástupce na ni podal návrh na uvalení vazby, ale soud mu nevyhověl.

NS

Od nepovolení obnovy k rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 19.11.2013

Ods. Jaroslav Schindler, nespokojený se zamítnutím žádosti o povolení obnovy procesu, hledal pomoc kdekoli a dne 24..2.2013 poslal e-mail na společnou adresu členů spolku Šalamoun. Z dochované dokumentace je zřejmé, že odpověď dostal od předsedy spolku Johna Boka a ode mne (viz přílohy 01a a 01). John Bok v komunikaci nepokračoval, proto se ods. Jaroslav Schindler dne 7.3.2013 vrátil ke mně a jsme ve spojení dosud.

Od rozsudku Nejvyššího soudu ČR k povolení obnovy

Bez ohledu na hrůznost důsledků rozsudku z r.2005 a odepření nápravy nepovolením obnovy v r.2012 předseda senátu JUDr. Jaromír Kapinus nepociťoval potřebu rychlé reakce na nelichotivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Konstatovala to po přezkumu spisu i předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová, která ale na druhé straně nepovažovala nepovolení obnovy procesu za tak závažné provinění, aby bylo důvodem pro podání kárné žaloby.

Od povolení obnovy k pravomocnému zproštění

Hlavní líčení v obnoveném procesu bylo zahájeno 17.12.2015. Po čtyřech jednáních dospělo k vydání zprošťujícího rozsudku až 11.11.2016. Zdlouhavost nezavinil soud, ale svědci, kteří se nedostavovali.

Dne 22.7.2015 potěšil Okresní soud ve Znojmě Jaroslava Schindlera vyrozuměním dle § 88 odst.8 tr.ř. o tom, že v období 5.2. 2015 – 5.6.2015 policie odposlouchávala jeho telefonní číslo.

Jinak v r.2015 a 2016 probíhaly marné pokusy o vyvolání trestního stíhání proti recidivistovi Karlu Peerovi. Byly zcela neúspěšné bez ohledu na to, že za komplikace, které do procesu vnesl, stát zaplatil nemalé peníze, nemluvě o psychické újmě a finančních nákladech, které způsobil obžalovaným.

Moralita na závěr

Stejně jako Ezopovy bajky i toto vyprávění v sobě skrývá poučení. V tomto případě není jednoznačné. Vynucení nepravdivé výpovědi nezákonným vedením výslechu je zcela jistě zločin. Z této kauzy lze vyvodit poučení, že s pravděpodobností vysoké výhry ve sportce se někdy lze domoci nápravy následků zločinného jednání. O možný postih pachatelů se ovšem nikdo nezajímá, ostatně jejich zločin je již možná promlčený.

Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu z 12.12.2017

STÁTNÍ ZÁSTUPCE GALÁT V PŘÍPADĚ VAZBY OBVINĚNÉHO PODNIKATELE PORUŠIL ZÁKON


Kárný soud dnes rozhodl o tom, že státní zástupce Michal Galát, v době kdy byl dozorujícím státním zástupce jedné z kauz týkající se podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, porušil zákon, když včas nevydal usnesení o pominutí koluzní vazby. Obviněný tak strávil v koluzní vazbě o 40 dnů déle. Státní zástupce svoje pochybení nepopíral.


Kárný senát vyhodnotil uvedený skutek jako zaviněné porušení povinností státního zástupce, a uznal jej vinným. Ačkoli navrhovatel, kterým byl olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, požadoval trest v podobě důtky, soudci uložili s ohledem na skutečnosti, že k chybě došlo ve věci sledované a závažné, a kárně obviněný v rozhodné době dozoroval pouze tuto jednu vazební věc, vyšší trest, a to snížení platu o 10 procent na dobu dvou měsíců.


Informace k veřejnému jednání ve věci sp.zn. 12 Ksz 7/2017.


Sylva Dostálová
tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

znojmo

Od rozsudku v r.2005 k nepovolení obnovy v r. 2012

V tomto procesu byli 24.3.2005 u Okresního soudu ve Znojmě senátem JUDr. Jaromíra Kapinuse odsouzeni na základě policií vynuceného doznání Tomáš Čepura a Jaroslav Schindler za loupežné přepadení dvou poštovních doručovatelek. Odvolání proti rozsudku zamítl rozsudkem Krajský soud v Brně – senát JUDr. Aleše Flídra . Spravedlnosti se dočkali až 3.5.2017. Lví podíl na odsouzení a následných průtazích má státní zástupkyně JUDr. Jarmila Goldová, která trpí utkvělou představou, že pachová stopa je důkaz nad důkazy.

Koliba

Novotni & spol. - Úvod

U Krajského soudu Brno – pobočka Zlín probíhá před senátem JUDr. Radomíra Koudely pod sp.zn. 61 T 5/2017 kuriózní kauza. Střetli se v ní jako protivníci bývalý společníci ve firmě, oceněné na 1 mlrd. Kč, a to Pavel Buráň jako poškozený a Jaroslav Novotný jako hlavní obžalovaný, s ním jeho manželka, dva občané Slovenské republiky a Rus s povolením k trvalému pobytu ve Slovenské republice.

Pavel Buráň pokračuje v podnikání. Je významným investorem a zaměstnavatelem nejméně dvou manželek vlivných mužů. Manželé Novotní jsou vysokoškolští pedagogičtí pracovníci.

av

Řízení u Okresního soudu v Jihlavě

Na Alenu Vitáskovou čeká další soudní řízení trestní u Okresního soudu v Jihlavě. Okresní státní zástupce v Jihlavě ji obžaloval ze zneužití pravomoci a z porušení povinností při správě cizího majetku kvůli jmenování býv. nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu s pověřením k řízení právního úseku úřadu.

Zneužití pravomoci má spočívat v tom, že Alena Vitásková jmenováním porušila zákon, který pro tuto funkci požaduje nejméně sedmiletou praxi v energetice. Za škodu považuje žalobce plat Renaty Vesecké, protože práce, kterou odváděla, byla v důsledku nedostatečné odborné kvalifikace nicotná.

Co dál po rozsudku Vrchního soudu v Olomouci

Vrchní soud v Olomouci zprostil obžaloby pouze Alenu Vitáskovou. Ostatním upravil tresty nahoru nebo dolů a uložil v širším rozsahu peněžité tresty. Odsouzení musí počítat s tím, že s rozsudkem obdrží příkazy k nástupu trestu. Ne-li všichni, pak jistě většina z nich půjde dále cestou mimořádných opravných prostředků, které ovšem v zásadě nemají odkladný účinek na příkaz k nástupu trestu.

Spolek Chamurappi z.s. se nějakým způsobem zapojí do úsilí o zmírnění osudu některých odsouzených.

AV

Konec pětiletých útrap

Dne 17.1. 2018 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání devíti odsouzených a žalobce proti rozsudku ze dne 22.2.2016 z kauzy Krajského soudu v Brně sp.zn. 46T 7/2013, veřejnosti známé jako „kauza Vitásková“ podle obžalované Aleny Vitáskové, tehdy předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Ve skutečnosti Alena Vitásková a její podřízená Michaela Schneidrová byly žalobcem „přihozeny“ k osmi obžalovaným, zapleteným do vydání licencí na provoz fotovoltaických elektráren Saša Sun a Zdenek Sun o silvestrovské noci v r.2010. S tím obě dámy neměly nic společného, protože v uvedeném čase ještě netušily, že budou někdy pracovat v ERÚ.

Shahram Abdullah Zadeh – prozatímní shrnutí

Zdá se, že smyslem života státních zástupců a soudců, podílejících se na týrání SAZ vazbou, je držení pana obžalovaného ve vazbě a současně zmaření účinků laskavosti jeho příbuzných a přátel, kteří složili rekordní kauci 150 milionů Kč, aby mu pomohli na svobodu. Exemplární projev cynismu.

saz

Shahram Abdullah Zadeh 1 – KS Brno sp.zn. 46T 5/2015 -senát Mgr. Aleše Novotného

V tomto řízení stojí před soudem od března 2015 patnáct obžalovaných, mezi nimiž se na prvním místě uvádí Shahram Abdullah Zadeh (dále jen SAZ), český občan íránského původu. Obžalovaní č.2-5 jsou spolumajitelé a manažeři obchodních společností P.P.S. GmbH Wien a Eccoll Invest a.s. Brno. P.P.S. GmbH nakupovala v Německu a Slovinsku pohonné hmoty a dodávala je převážně společnosti Ecoll Invest a.s., která měla licenci oprávněného příjemce. Dalších 10 obžalovaných se staralo o odbyt dovezeného zboží. Jimi zásobované společnosti krátily DPH, pokud je vůbec zaplatily. Většinou šlo o firmy –„bílé koně“, které rychle mizely nebo přecházely na jiné majitele. Během 13 měsíců fungování tato síť způsobila dle obžaloby škodu ve výši 2,5 mlrd. Kč, z toho během vyšetřování 2,25 mlrd. Kč.

Shahram Abdullah Zadeh 2 – KS Brno sp.zn. 11Nt 201/2016 – senát Mgr. Martina Vrbíka

Bezprostředně po složení kauce a následném propuštění SAZ z vazby ho PČR zadržela na pokyn státního zástupce KSZ Brno Jiřího Kadlece ještě na dvoře věznice a dopravila jej do CPZ s cílem předvést jej před soud za účelem uvalení předběžné (časově neomezené) vazby. Senát předsedy Martina Vrbíka ale návrh KSZ dne 4. 2.2016 zamítl s tím, že pro uvalení předběžné vazby nejsou dány podmínky skutkové ani právní a navíc je pojistkou proti útěku i právě složená kauce.

 

Příloha: Usnesení KS Brno z 15.3.2016

saz

Shahram Abdullah Zadeh 3 – Městský soud v Brně sp.zn. 3 T 151/2017 – senát Mgr. Michala Kabelíka

Dne 2.12.2016 policie znova zadržela SAZ a 4.12.2016 na něj Městský soud v Brně uvalil vazbu útěkovou, koluzní a předstižnou současně. Podle OČTŘ měl v r.2015 z vězení založit organizovanou zločineckou skupinu, která se zabývala obstaráváním nepravdivých svědeckých prohlášení, která měla ovlivnit důkazní situaci ve výše zmíněné kauze Krajského soudu v Brně sp.zn. 46T 5/2015 ve prospěch nejen jeho, ale i dalších obžalovaných.