Odvolání státního zástupce Radka Mezlíka z 19.2.2020 proti zproštění Michaely Schneidrové

Státní zástupce VSZ v Olomouci Radek Mezlík podal stížnost v neprospěch Michaely Schneidrové proti zprošťujícímu rozsudku z 13.11.2019. Proti současnému zproštění Aleny Vitáskové neměl námitky.