NÁVRH PŘEDSEDY SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. NA UDĚLENÍ ABOLICE

Vážený pán

Ing.Miloš Zeman, CSc.

prezident České republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

 

Věc: č.j.Cham180/18/Prezident22Abolice-18 Praha 23 .10.2018

Návrh na zastavení trestního řízení abolicí

 

Vážený pane prezidente,

navrhuji Vám, abyste nařídil zastavení trestního řízení soudního, vedeného pod spisovou značkou č. j. 3 T 91/2011 u Obvodního soudu pro Prahu 1 proti obžalovaným:

PhDr. Milanu Sedláčkovi, narozenému 12. 9. 1960, úředníkovi ministerstva zahraničí

Ing. Václavu Matouškovi, narozenému 8. 9. 1954, úředníkovi ministerstva zahraničí

Mgr.,Ph.D.MBA, Evě Rybkové, narozené 7. 5. 1976, podnikatelce

Podle obžaloby obž. Mgr.,Ph.D.MBA, Eva Rybková vyfakturovala neoprávněně ministerstvu zahraničních věcí 1.450.000 Kč za uspořádání propagačních akcí v Asii a obžalovaní úředníci způsobili, že ministerstvo faktury proplatilo, ač akce ve skutečnosti neproběhly.

Ministerstvo zahraničí neuplatňuje nárok na náhradu škody. Podle jeho generální inspekce akce se uskutečnily a proplacení bylo v pořádku. Státní zástupci ale trvají na důvodnosti obžaloby.

Podle Evropského soudu pro lidská práva kritická hranice přiměřenosti délky trestního řízení je šest let. Obvinění převzali sdělení o zahájení úkonů trestního stíhání v březnu r. 2011 a k soudu pak věc napadla již 21.prosince 2011. První stání hlavního líčení proběhlo 14.června 2012, ale po více než sedmi letech od sdělení obvinění je ukončení řízení zatím ještě dosti vzdálené. Obžalovaní úředníci jsou po celou dobu procesu postaveni mimo službu, což je citelný finanční postih.

Obvodní soud pro Prahu 1 třikrát po sobě obžalované zprostil obžaloby. Odvolací senát Městského soudu v Praze opakovaně vyhověl odvolání státního zastupitelství. Současně se zrušením třetího rozsudku nařídil změnu složení senátu. Druhý senát vynesl další dva zprošťující rozsudky a jeho předsedkyně odešla do důchodu. Nastoupil třetí senát, který zahájil šesté hlavní líčení dne 12. října 2018.

Vždy, když dojde ke změně senátu, řízení se musí opakovat od samého začátku. Se souhlasem stran se může opakování omezit na hlasité přečtení všech protokolů. Po dvou stáních tohoto případu je soud s předčítáním v třetím stání, jichž je celkem jedenáct. Při každém stání předčítá předsedkyně senátu 5-6 hodin, což je vyčerpávající.

Odebírání věci po třech zprošťujících rozsudcích je v historii předmětného senátu častějším úkazem než u ostatních. V senátu stále zasedá poslední Havlova soudkyně JUDr. Eva Burianová. Projednávání stížností obžalovaných na postup odvolacího senátu vedlo místopředsedu soudu ke zjištění, že při jednání docházelo k průtahům a předkyně senátu neznala dobře spis.

Justice, státní zastupitelství ani ministerstvo spravedlnosti nemají nástroj k zastavení tohoto šílenství. Pokud si státní zástupce myslí, že se skutek stal a došlo k nezákonnému jednání, má nejen právo, ale i povinnost odvolat se proti zprošťujícímu rozsudku. Pokud nezávislý soud usoudí, že odvolání je důvodné, nikdo mu nemůže zakázat zrušení rozsudku a vrácení věci na 1.stupeň. Bude-li současný senát chtít konečně vyhovět odvolacímu soudu odsouzením obžalovaných, je třeba počítat s jejich odvoláním a protažením soudního řízení o několik měsíců. V případě, že obžalované zprostí, je pravděpodobné, že žalobce se znova odvolá, a odvolací soud mu znova vyhoví. Ministr nemůže v této fázi podat stížnost pro porušení zákona a vlastně nemá žádný nástroj k zahájení kárného řízení s členy odvolacího senátu nebo se státním zástupcem.

Soudím, že náklady na zmíněné trestní řízení již překročily deklarovanou velikost škody.

Jediným použitelným nástrojem k přerušení „justičního pingpongu“ je abolice a o její použití Vás snažně prosím.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.