Zdeněk Jemelík, Jana Nagyová a Andrej Babiš před soudem

S ohledem na různá mediální vyjádření z předchozích dnů jsem se ráno 12.září 2022 blížil k budově Městského soudu v Praze v očekávání, že u vchodu bude dlouhá fronta zájemců o vstup do soudní síně k procesu s obžalovanými Janou Nagyovou a Andrejem Babišem a kolem budovy se budou potloukat tlupy křiklounů, kteří se budou snažit vnuknout soudu názor, že Andrej Babiš patří za mříže. Nic takového se ale nedělo, až na nevkusnou „masopustní taškařici“ s klecí pro Andreje Babiše, kterou přivezli „chvilkaři“. Netrvala dlouho, policie se o ni postarala přiměřeným způsobem.

Také vstup do soudní budovy, odbavení vstupujících v recepci a vydávání vstupenek u dveří soudní síně proběhlo v klidu. Obavy, že se dostaví mnohem více zájemců, než pojme soudní síň a dojde ke strkanicím, byly rovněž liché.

12.09.2022 | Zdeněk Jemelík

Hlavní líčení zahájil předseda senátu Jan Šott vypuzením ze soudní síně několika desítek kameramanů a fotografů, kteří se tlačili před první řadou sedadel pro veřejnost a lovili záběry jako o závod.

Další dění budu pouze glosovat poznámkami k zajímavým jednotlivostem, protože všechna významná média uvádějí popis dění do podrobností.

Po úvodních formalitách vyzval předseda senátu žalobce Jaroslava Šarocha k přednesení obžaloby. Základní prvky jejího obsahu jsou zhruba následující: Jana Nagyová jako místopředsedkyně představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo vyjednala pro ni s použitím nepravdivých údajů dotaci z fondů Evropské unie, čímž se dopustila zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Andrej Babiš svým působením a vlivem jí dopomohl k úspěchu. Je tedy zřejmé, že podle obžaloby je klíčovou postavou dramatu Jana Nagyová: pokud vyvrátí obvinění, automaticky zanikne trestný čin Andreje Babiše. Tomu je ale nepřiměřený návrh trestu: pro oba tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let, ale pro Andreje Babiše chce žalobce peněžitý trest ve výši 10 milionů Kč, zatímco pro Janu Nagyovou 500 tis. Kč.

Jaroslav Šaroch se s přednesením obžaloby vypořádal za 25 min. Proti němu pak nastoupili s vyjádřením k obžalobě obhájci obžalovaných. Obhájce Jany Nagyové Josef Bartončík cupoval obžalobu proti ní 38 min. Babišův obhájce Michael Bartončík podal rétorický výkon v trvání plných 65 min., svým rázem připomínající závěrečnou řeč. Věcně probral jeden z argumentů obžaloby za druhým, takže na konci jeho vystoupení z nich zůstala jen hrstka střepů. Vyvolal takové nadšení veřejností, že mu jeden účastník bouřlivě zatleskal. Obhájce se za něj omluvil a označil jej za „lidovou porotu“, ale předseda senátu jej nechal vyvést ze soudní síně. Další z Babišových obhájců, doc. Eduard Bruna doplnil Bartončíkovo vystoupení rozborem formálně právní problematiky kauzy v délce 20 min.

Po polední přestávce předstoupil před soud Andrej Babiš. Po jeho pátečním vystoupení v Poslanecké sněmovně se očekávala velmi dlouhá řeč, ale spokojil se s pouhými 33 minutami. Horlil proti politickému zneužití svého trestního stíhání. Stěžoval si na mediální volání po jeho uvěznění. V té souvislosti se zmínil o „klecové“ výtržnosti „chvilkařů“. Zdůrazňoval, že nic neprovedl, takže do vězení nepatří. Popřel pravdivost obžaloby a označil ji za snůšku nesmyslů. Ocenil nezávislost státního zástupce Jaroslava Šarocha, zato se otřel o nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Do věcné argumentace se nepustil. Ostatně po projevech obhájců by už asi nic nového nemohl dodat. V podstatě zpíval stejnou iracionální písničku jako v různých dřívějších vystoupeních. Je zřejmé, že proces vnímá velmi úkorně, až nadměrně.

Na závěr využil svého práva a odmítl odpovídat na otázky, aby neovlivnil nevyslechnuté svědky.

Následovalo vystoupení Jany Nagyové, místy emotivní a doprovázené výraznou „řečí těla“ (bodyspeach), nicméně věcné. Také paní obžalovaná odmítla vinu, vyslovila podiv nad tím, že se kvůli vyřízení dotace dostala před soud. Vyloučila, že by se v řízení o získání dotace dopustila nějakého klamu. Mluvila 37 min. Rovněž odmítla odpovídat na dotazy.

Program pak předseda senátu doplnil čtením některých výpovědí svědků v přípravném řízení.

Media v odezvě na proces zůstala téměř nevšímavá vůči Janě Nagyové, zato spíše, nebo až silně nepřátelská vůči Andreji Babišovi. Velkou pozornost věnovala jeho výrokům nejen před soudem, ale z poslední doby obecně, v nichž střídavě mluvil o politickém nebo zpolitizovaném procesu. Nenechali na něm nit suchou. Vzhledem ke krátkosti času jsem mohl něco přehlédnout, ale zaznamenal jsem jediné smířlivé vyjádření, a to komentátora Miroslava Koreckého ve vysílání CNN Prima NEWS, v němž uvedl, že kdyby Andrej Babiš nebyl v politice, problém, který se řeší u soudu, by nenastal. V tom se shodl s Andrejem Babišem. Charakteristické bylo odpolední zpravodajství ČT24, v němž hlasatel nejdříve oznámil orbi et urbi, že Andreji Babišovi hrozí trest odnětí svobody v trvání 10 let, ale pak dodal, že žalobce navrhuje obžalovaným tři roky s podmíněným odkladem. Přispěchal redaktor Jiří Hynek, který žalobcův návrh relativizoval jako celkem bezvýznamný, pro soud nezavazující. Zřejmě chtěl utěšit ty, kteří se radují z hrozby 10letým trestem a obávali by se, že žalobce je připraví o zdroj spokojenosti.

Příznačné je, že kvůli zkoumání kolísavosti výroků pana obžalovaného mezi politickým a zpolitizovaným procesem na pitvání argumentace obhájců nezbyl čas a síly.

Řízení je na začátku. Bylo by předčasné vytvářet si představu o vině obžalovaných na základě toho, co odeznělo v soudní síni 12.září 2022, neboť rozpory mezi obžalobou a argumentací obhajoby jsou příliš příkré. Domnívám se, že vztah veřejnosti k obžalovaným toto řízení příliš neovlivní.

==================================================================================

Již vyšla „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz nebo info@iolympia.cz