Zdeněk Jemelík, Osudové lednové události v životě AB

Pro většinu obyčejných lidí praktický význam příchodu nového roku je nulový: život běží dál stejně jako dříve. Jinak to je v případě Andreje Babiše, významného politika, úspěšného podnikatele, obžalovaného a kandidáta na úřad prezidenta republiky. Hned v měsíci lednu jej čekají události, jež mohou zásadně změnit běh jeho života.

01.01.2023 | Zdeněk Jemelík

Dne 6. ledna 2023 bude pokračovat hlavní líčení v trestním řízení soudním, v němž má postavení obžalovaného. Prvostupňové řízení je u konce. Ve třech lednových dnech má být dokončeno dokazování, mají odeznít závěrečné řeči a optimisté věří, že dojde i na rozsudek. Načasování jednání potvrzuje, že proces má povahu opatření k vypuzení Andreje Babiše z politického života, v tomto případě proti jeho zvolení prezidentem republiky.

Jsem skeptický. Pochybuji, že v tomto bloku jednání dojde i na rozsudek. Program se mi zdá být příliš bohatý. Spíše očekávám, že soudce Jan Šott nařídí vyhlášení rozsudku nejpozději na 12. leden 2023. Bez ohledu na datum vyhlášení rozsudku je jisté, že nebudou uspokojeni zájemci o „odeslání do tepláků“ Andreje Babiše, ať to dopadne jakkoli. Bude-li Andrej Babiš odsouzen, bude to rozsudek nepravomocný, proti němuž se pan obžalovaný určitě odvolá. A rozběhne se další kolo jednání, které bude trvat dalších několik měsíců nebo i let. Pouze v případě zproštění obžaloby by rozsudek mohl nabýt okamžitě právní moc, pokud by se žalobce Jaroslav Šaroch neodvolal.

Navazující událostí bude 1. a po něm možná i 2. kolo volby prezidenta republiky. Nebude třeba, aby prezident republiky milostí umožnil Andreji Babišovi účast ani v případě, že jej senát předsedy Jana Šotta nepravomocně odsoudí. Dovíme se konečně pravdu o tom, do jaké míry soudní řízení ovlivnilo postoje voličů. Vliv bude obousměrný: některé voliče případné odsouzení odpudí, jiné povzbudí ke vzdoru proti původcům zneužití nástrojů trestního práva k vypuzení Andreje Babiše z politického života. Případný zprošťující rozsudek by patrně jeho šance na zvolení posílil.

Setkal jsem se s anketou, zkoumající vliv setkání Andreje Babiše se školáky na sympatie voličů. Se zkoumáním vlivu případného nepravomocného odsouzení jsem se nesetkal, nebo jsem je přehlédl. Není to důležité: za pár dní budeme vědět vše.

V každém případě život Andreje Babiše poběží dál nezměněným způsobem pouze v případě, že se dočká pravomocného zprošťujícího rozsudku a současně neuspěje ve volbě prezidenta republiky.

Případné zvolení Andreje Babiše prezidentem republiky by asi uvítala obž. Jana Nagyová, nedosáhne-li zprošťujícího rozsudku. Měla by naději, že její bývalý spoluobžalovaný ji omilostní.

Andrej Babiš si jistě přeje, aby dosáhl pravomocného zproštění. Splnění přání by vneslo klid do jeho života, takže by mohl být spokojen. Nejsem si jist, že se zvolením prezidentem by byl spokojen nejen v prvním okamžiku po zvolení, ale i po uplynutí delšího času. Soudím, že ve funkci prezidenta republiky nebude mít dostatečný prostor pro uplatnění činorodosti a vybití energie. Dostane se do postavení, jež ve srovnání s působením ve funkci předsedy vlády nebude mít příliš daleko do předčasného odchodu na odpočinek. Možná bude litovat, že nešel dále cestou vybojování vítězství v příštích parlamentních volbách a návratu do funkce předsedy vlády.

==================================================================

Již vyšla „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz nebo info@iolympia.cz