Nejvyšší soud ČR 11.12.2018 usnesení ve prospěch

Věc Aleny Vitáskové a Michaely Schneidrové vrácena Krajskému soudu v Brně