Trestně stíhaná

Podle orgánů činných v trestním řízení škoda vznikla tím, že společnosti Saša Sun s.r.o. a Zdenek Sun s.r.o. získaly vydáním licencí neoprávněnou výhodu výkupní ceny za dodanou elektřinu 12.200 Kč/GWhod. Policie si ale neopatřila řádný znalecký posudek, nýbrž pouze odborné vyjádření a ve výpočtu potenciálně vzniklé škody se zmýlila. Ve skutečnosti v době vydání licencí dosud platil cenový výměr z r.2009, takže elektrárny měly nárok na cenu r.2011. Je sice pravda, že mylný názor, že vydání licence do půlnoci 31.prosince 2010 zaručuje nejvyšší cenu, byl obecně rozšířený, takže společnost Actherm a.s, která elektřinu vykupovala, skutečně vyplácela zvýhodněnou cenu, ale po přechodu výkupu elektřiny do rukou státní firmy OTE a.s. tato rozmařilost skončila. ERÚ podal na Actherm a.s. trestní oznámení, které patrně nikdo neřeší.

Subjektivní stránku jednání Michaely Schneidrové spatřovaly orgány činné v trestním řízení v její snaze opatřit výhodu rodině Zemků, s kterou ji měly pojit osobní vztahy. Pro toto tvrzení ale policie nedodala žádné důkazy a pokus o nahrazení tohoto nedostatku svědeckými výpověďmi před soudem ztroskotal. Paní obviněná nařčení odmítla stejně jako pan Zdenek Zemek st. jako svědek „pod přísahou“ a svědci, kteří měli dle obžaloby mít vědomost o jejich známosti, obvinění nepotvrdili: nic nevěděli, maximálně slyšeli „drby“. To ovšem nezabránilo soudci Aleši Novotnému, aby bez důkazů s její údajnou známostí s rodinou Zemků operoval při odůvodnění trestu 8,5 roku odnětí svobody. Tento soudce pro svá pochybná rozhodnutí důkazy nepotřebuje. Vrchní soud v Olomouci obrovskou díru v dokazování přehlédl a rozsudek nenapravil obdobným způsobem, jak to učinil v případě Aleny Vitáskové. Můžeme to přičítat tomu, že ředitelka licenčního odboru nebyla dost významnou osobností, aby její věc stála soudcům za pozornost. Důkaz o nedbalosti při rozhodování o jejím případu podal soudce Aleš Novotný, když při vyhlášení rozsudku dne 22.února 2016 ji označil za příslušnici „starého“ vedení ERÚ, ačkoli v průběhu dokazování bylo jednoznačně prokázáno, že do ERÚ přišla až po Aleně Vitáskové a s bývalým vedením neměla nikdy nic společného.

Skutečným subjektivním záměrem Michaely Schneidrové bylo nezatáhnout ERÚ do vleklých soudních sporů či arbitráží, v nichž by ERÚ nemusel být úspěšný. Věděla, že její rozhodnutí může být korigováno druhostupňovou složkou ERÚ nebo soudem. Počítala i s možností, že k pozdějšímu nespornému odnětí licencí může dojít jako vedlejší výsledek probíhajícího trestního řízení.

Přílohy : 1/ Trestní oznámení na Actherm a.s.

2/ Rozhodnutí ERÚ ve sporném řízení

3/ Přešlapy státního zástupce